Quyền Lợi, Nghĩa Vụ Khách Hàng

Quyền lợi, nghĩa vụ khách hàng

Để sử dụng xe an toàn, thoải mái và đảm bảo quyền lợi bảo hành, việc kiểm tra và bảo dưỡng xe là hết sức cần thiết. Quý khách vui lòng chú ý những điểm sau đây:

  • Sử dụng xe theo đúng phương pháp đã hướng dẫn trong sách hướng dẫn sử dụng.
  • Tiến hành “kiểm tra trước khi vận hành” theo đúng hướng dẫn.
  • Tiến hành kiểm tra định kỳ đúng lịch theo sách hướng dẫn sử dụng và trong sổ bảo hành này.
  • Thay thế các bộ phận định kỳ, các chất lỏng, dầu mỡ theo đúng sách hướng dẫn sử dụng đã quy định.
  • Ký tên, xác nhận đầy đủ thông tin về việc đã thực hiện kiểm tra định kỳ trong cuốn sổ này.
icons8-exercise-96
chat-active-icon